திராவிடர் பண்பாட்டு வாழ்வியல்: Dravidar Panpaattu Vaazhviyal (Tamil Edition) por காட்டாறு காட்டாறு

திராவிடர் பண்பாட்டு வாழ்வியல்: Dravidar Panpaattu Vaazhviyal (Tamil Edition) por காட்டாறு காட்டாறு

Titulo del libro: திராவிடர் பண்பாட்டு வாழ்வியல்: Dravidar Panpaattu Vaazhviyal (Tamil Edition)

Autor: காட்டாறு காட்டாறு

Número de páginas: 259 páginas

Fecha de lanzamiento: June 6, 2018

Editor: Logital Books

Obtenga el libro de திராவிடர் பண்பாட்டு வாழ்வியல்: Dravidar Panpaattu Vaazhviyal (Tamil Edition) de காட்டாறு காட்டாறு en formato PDF o EPUB. Puedes leer cualquier libro en línea o guardarlo en tus dispositivos. Cualquier libro está disponible para descargar sin necesidad de gastar dinero.

காட்டாறு காட்டாறு con திராவிடர் பண்பாட்டு வாழ்வியல்: Dravidar Panpaattu Vaazhviyal (Tamil Edition)

1.பெயர் சூட்டலில் புரட்சி 2.தங்கமும், கூந்தலும், அலங்காரமும் எனது அடையாளமல்ல! எனக்குப்பெருமையுமல்ல!! 3.காது குத்து - மூக்குக்குத்து - மொட்டை போடுதல் - பூப்புனித நீராட்டு விழாக்களைத் தவிர்த்தோர் 4.ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஜாதி மறுப்புத் திருமணங்கள் 5.குழந்தைகளுக்கு மொட்டை அடிப்பதும், காதுகுத்துதலும் பயனற்றவை 6.பூப்புனித நீராட்டு விழாவின் அடிப்படை 7.காதல்: இணைவைப் போல பிரிவும் இயல்பானது 8.ஜாதி கடந்த வாழ்விணையர் 9.தாலியை அறுத்தெறியும் வேலையே முதல் வேலை! 10.ஒரு சுதந்திரப் பறவைபோல் இருக்கிறேன் 11.ஜாதியைக் காப்பாற்றும் “வளைகாப்பு - தாய்மாமன்சீர்” இந்து - கிறிஸ்தவச் சடங்குகளை மறுத்தோர்